Leder

2020: Året der skrev sig ind i historien

Adm. Direktør
Mobil: 29490349
E-mail: jaw@velas.dk

Lidt mere end et år som et samlet Velas er nu gået, og vi kan med stolthed kigge tilbage på et 2020, hvor vi har leveret varen på langt de fleste parametre. 

På trods af Corona, der har skabt udfordringer med at mødes med vores landmænd og øvrige kunder, og på trods af at fusionen krævede fuld fokus og hårdt arbejde, så er vi nået rigtig langt som virksomhed. 

Overordnet set har vi forbedret vores resultater på stort set alle forretningsområder, og vi har gennem året lagt mange kræfter i at udvide forskellige afdelinger, bygge nye op såvel som at købe virksomheder til i Velas.

Eksempelvis har vi udvidet vores Løn & HR-afdeling på Fyn, og vi har endda etableret en helt ny, som har base i Jylland. Derudover har vi udvidet bemandingen i vores byggeafdeling, og det samme gør sig gældende hos LandboGruppen. Vi tiltrækker rigtig mange kvalificerede kandidater, når vi besætter stillinger, og vi mødes med stor respekt fra andre rådgivningsvirksomheder og langt ind i det folkevalgte system.  

Vi har i løbet af året oplevet en stigende efterspørgsel på vores mange ydelser, og kunderne giver i tilfredshedsundersøgelserne udtryk for, at de er meget tilfredse med den rådgivning og service, de får her i Velas. Det glæder mig som direktør, og det glæder mig især i en tid, der er præget af omskiftelighed og generelle usikkerheder i samfundet. 

Det kan vi kun være stolte af. Summen af de flotte resultater, succesfulde udvidelser af afdelinger og tilfredse kunder, vidner om, at vi er stærkt rustede til fremtiden.