Miljø & Natur

Biotopplaner giver mulighed for at udsætte flere fugle på din ejendom

Jagt- og naturplejekonsulent
Mobil: 30364741
E-mail: hjk@velas.dk

Mange jægere ønsker at udsætte fugle og samtidig forbedre biodiversiteten på deres ejendom for i sidste ende at forbedre jagtmulighederne. Det kræver en struktureret indsats for at lykkes. Derfor vælger flere at få lavet en biotopplan.

Hvis du ønsker at udsætte mere end én fasan eller agerhøne pr. hektar eller 100 fugle på din ejendom, skal du hvert år udarbejde og indsende en biotopplan. 

En biotopplan består af en række natur- og vildtforbedrende tiltag, der booster biodiversiteten. 

”Med en biotopplan skal vi gerne forbedre levevilkårene for det vildt, der er på ejendommen i forvejen, men også tilgodese forholdene for det fuglevildt, vi sætter ud. Og det forbedrer biodiversiteten og dermed jagtmulighederne på ejendommen”, påpeger Hanne Juncher Fris, jagt- og naturplejekonsulent hos Velas. 

Årlige biotopplaner sikrer dynamisk tilpasning til sædskiftet
Du kan anmelde en biotopplan for et eller tre år ad gangen. Anmelder du din biotopplan årligt, skal der opnås 100 point via de angivne tiltag. Vælger du derimod at anmelde din biotopplan for tre år ad gangen, skal du kun opnå 85 point. Biotopplanen anmeldes årligt til Miljøstyrelsen inden den 1. Maj.

Med de seneste ændringer i bekendtgørelsen er det dog også blevet muligt at udarbejde en femårig biotopplan med flere permanente tiltag. Den femårige biotopplan åbner op for udsætning af op til samlet set 12 fugle pr. ha. 

Men Hanne Juncher Fris har en klar opfodring til jægerne:

”Jeg vil klart anbefale at anmelde en biotopplan for et år ad gangen. Det er min erfaring, af der sker rigtig meget med sædskiftet og dermed markarealerne i løbet af blot et enkelt år. Derfor kan det være svært at opretholde de samme tiltag på de samme marker under det samme sædskifte tre år i træk.” 

En biotopplan kræver koordinering med andre indsatser
Det kan være utrolig kompliceret for den enkelte at sætte sig ind i regler for EU-støtte og mulighederne for etablering af de vildtvenlige tiltag.

”Oftest oplever vi, at de mest spændende områder ifølge jægeren selv til placering af vildtvenlige tiltag slet ikke kan lade sig gøre i praksis. Det kan skyldes at området er naturbeskyttet, eller har et andet aktivitetskrav og derfor ikke kan indgå i biotopplanen”, siger Hanne Juncher Fris.

Derfor er det afgørende, at der koordineres med den indsendte markplan og hektarstøtte-ansøgning under udarbejdelse af en biotopplan. 

Læs mere om jagt og vildtpleje her.