SVIN

Den stille dræber: Giftig gyllegas kan tage livet af dine medarbejdere, og ingen når at opdage det

Svinebrugskonsulent
Mobil: 20233908
E-mail: fir@velas.dk

Landbrug, skovbrug og fiskeri er den branchegruppe, hvor der sker flest dødsulykker. Alligevel har mange landmænd endnu ikke investeret i en gyllealarm – selvom det er en investering, der kan redde liv.

I de seneste 30 år er der registreret 16 dødsulykker som følge af gyllegasser. Der er langt flere forgiftningstilfælde, hvor rent held har forhindret en tragisk udgang. Men selv her oplever man hovedpine, hukommelses- og koncentrationsbesvær og i værste fald hjerneskade. Derfor er sikkerheden, når man betjener og reparerer gylleanlæg, så vigtig.

Ved omrøring af gylle dannes svovlbrinte også kaldet gyllegas. Svovlbrinte er en giftgas, der forhindrer blodet i at optage den ilt, der er brug for. Koncentrationen af svovlbrinte kan ved håndtering af gylle være så høj, at det er sundhedsskadeligt.

Der er ingen forudgående advarselssignaler, når der udledes svovlbrinte i en meget høj koncentration, svovlbrinte lammer nemlig lugtesansen, og du opdager derfor ikke faren i tide. Netop derfor kan en investering i en gyllealarm være altafgørende.

Minimér ubehagelige overraskelser

Gyllealarmer advarer, når mængden af svovlbrinte er for høj. Alarmen er lille og handy og bør bæres i støvleskaftet, specielt ved opgaver hvor der arbejdes med gylle. Den afgiver et signal, længe før svovlbrintekoncentrationen bliver kritisk. Oplever du af og til hovedpine, når du håndterer gylle, kan det meget vel være, fordi du har været udsat for højere værdier end anbefalet.

At arbejdet med gylle er meget farligt, kan ikke gentages for tit. Selv landmænd, der har arbejdet med gylle i 20-30 år, overraskes over, hvor farligt det er.  

Finn Rasmussen, svinebrugs- og arbejdsmiljøkonsulent ved Velas, har været på mange APV-besøg, men særligt ét husker han tydeligt.

”Jeg havde medarbejderne og ejer samlet omkring køkkenbordet. Der læste jeg nogle få linjer op fra en artikel i LandbrugsAvisen om den meget erfarne landmand, der blev overrumplet af svovlbrinte og nu sidder i kørestol. Ejeren afbrød mig efter meget kort tid og bad mig bestille en gyllealarm med det samme”, fortæller Finn Rasmussen.

Han anbefaler desuden, at være opmærksom på følgende, når du håndterer gylle;

  • Informer alle medarbejdere om, at der arbejdes med gylle, inden du går i gang
  • Vær altid minimum 2 personer til at håndtere gyllen
  • Sørg for at have god kommunikation – det er vigtigt at vide, hvor hinanden er
  • Hav en opladet mobiltelefon klar, så I nemt kan få kontakt med hinanden
  • Benyt en gasdetektor, en såkaldt gyllealarm, så I altid bliver advaret, når koncentrationen er for høj
  • Sørg for at have alle relevante værnemidler klar

Kontakt din konsulent, hvis du vil vide mere om gyllealarmer og brugen heraf.