Miljø

Det første spadestik er taget til det nye jord-puslespil ved As Vig

Det første lodsejermøde satte skub i tanker og ideer til, hvordan man kan løse de mange udfordringer med vand i området ved As Vig.
Natur- og Miljøkonsulent
Mobil: 22944111
E-mail: mak@velas.dk

Et projekt om multifunktionel jordfordeling på Juelsmindehalvøen skal styrke landmændenes drift, forhindre oversvømmelser i sommerhusområdet og pleje den lokale natur. Det første lodsejermøde satte skub i tanker og ideer til, hvordan man kan løse de mange udfordringer med vand i området ved As Vig, ved at vende planlægningen på hovedet. Projektet er et pilotprojekt i samarbejde mellem Velas, Hedensted kommune og Østjysk Landboforening, støtte af Promilleafgiftsfonden.

”Vi er i Østjysk Landboforening gået med i et multifunktionelt jordfordelingsprojekt for at se, om vi kan skabe interesse for jordfordeling i området ved As Vig på Juelsmindehalvøen. Området har en række udfordringer, og vi har mødt interesse fra lodsejere, der ser muligheder i en bedre planlægning. Vi har nu haft det første lodsejermøde med de største jordbesiddere i området, og det har være et rigtig godt møde”, forklarer formand for Østjysk Landboforening, Henrik Nielsen.

Ideen med projektet er at kunne skabe rammerne for, at lodsejerne kan se sig selv i et jordfordelingsprojekt, hvor køb, salg og bytte af jordarealer kan samle markerne og opnå en bedre drift.

Gevinsten ved jordfordelingen kan være, at man kan etablere rekreative områder, øge biodiversiteten og klimasikre via vandtilbageholdelse, så man samtidig undgår massive oversvømmelser i sommerhusområdet ved As Vig.

Vender planlægningen på hovedet

Velas er med i projektet for at undersøge, hvordan man kan skabe rammerne for den gode proces. Og det er altafgørende med lokal opbakning, lyder det fra Maja Klaaborg Jensen, natur- og miljøkonsulent i Velas.

”Derfor har vi også vendt planlægningen på hovedet, og tager udgangspunkt i, hvad lodsejerne, der jo også er borgere i området, tænker omkring arealanvendelsen og udviklingsmulighederne i området”, siger Maja Klaaborg Jensen, der er med til at facilitere processen.

”Det er en lidt anden måde at gribe det an på, idet at vi prøver at tage snakken med lodsejerne først og se, om de kan komme med en masse gode ideer til, hvordan jordfordelingen kan lykkes. Jeg har den holdning, at med sådan et projekt skal vi helst stå i en situation, hvor alle lodsejere, der har været med, synes det har været en god ide”, siger Henrik Nielsen.

Lokal interesse

Det første lodsejermøde, hvor kortene i bogstavelig forstand blev lagt på bordet, var en succes og startede snakken omkring udviklingsmulighederne i området. Mange af de fremmødte havde engarealer, grænsende til Skjold Å og Rårup Å, der er mere eller mindre våde det meste af året og derfor ubrugelige.

En af de fremmødte lodsejere var Ole Jespersen, og han fortæller, at projektet kan have stor interesse for hans virksomhed.

”Vi har lave arealer, der er påvirket af højere vandstand og dermed givere en dårligere produktion. Samtidig har vi høje arealer, der også bliver påvirket af en stigende vandstand. Så der har vi en problematik, som gør det her projekt interessant.  I takt med at vi har udvidet bedriften inden for den seneste årrække, ligger arealerne spredt. Derfor er det interessant for os, hvis vi kan få endnu mere samling på vores arealer gennem projektet”, siger Ole Jespersen.  

Efter sommerferien skal der afholdes flere lodsejermøder. Hvis du er interesseret i at følge med og holde dig opdateret kan du tilmelde dig Facebook-gruppen MUFJO ved As Vig her, eller følge med på hjemmesiden her.