Strategi & Driftsøkonomi

Du kender dit dækningsbidrag, men har du styr på krav til dækningsbidrag?

Driftsøkonom
Mobil: 25195522
E-mail: boch@velas.dk

I en verden med voldsomme udsving i afregnings- og foderpriserne er det essentielt at kende sin egen bedrifts nøgletal.

De fleste landmænd kender deres dækningsbidrag og fremstillingspris, men det er mindst lige så vigtigt at have fokus på krav til dækningsbidrag, herunder forholdet mellem dækningsbidrag og krav til dækningsbidrag.

Sådan siger Bo Christiansen, driftsøkonom ved Velas, og fortsætter;

”Krav til dækningsbidrag viser, hvilket dækningsbidrag det er nødvendigt at opnå for at kunne dække de faste omkostninger forbundet med normal løbende drift. Det er således et udtryk for, hvad bedriften som minimum skal bruge for at kunne servicere kapacitets- og kapitalomkostningerne inklusive ejeraflønning og egenkapitalforretning.

Alle ved, at dækningsbidraget kan svinge meget fra år til år, og det samme kan fremstillingsprisen, grundet udsving i foderpriser etc. Det er også derfor, at det er vigtigt at have en forståelse for krav til dækningsbidrag.

Ved at kende dit krav til dækningsbidrag opnår du en bedre indsigt i din bedrift og forstår bedre, hvordan dine omkostninger er fordelt, og på den måde er du eksempelvis klædt godt på over for banken.

Der er mange veje til succes

Ifølge Bo Christiansen er forholdet mellem dækningsbidrag og krav til dækningsbidrag meget relevant, når det kommer til din bedrifts samlede økonomiske tilstand;

”Du kan godt have en lav fremstillingspris, men samtidig have et meget højt krav til dækningsbidrag. Her bliver det problematisk i tilfælde af f.eks. sygdom. Fremstillingsprisen vil stige, da der er færre grise at fordele omkostninger ud på, og du risikerer derfor, at du ikke kan imødekomme kravet til dækningsbidrag” siger Bo Christiansen.

Det høje krav til dækningsbidrag kan eksempelvis være i en situation, hvor der er mange nye stalde at skulle forrente. Derimod kan man også have et dækningsbidrag, der ligger under middel, og alligevel have en konkurrencedygtig økonomi. Det kunne f.eks. være grundet nogle gamle stalde, som er billigere i drift, og dit krav til dækningsbidrag dermed er lavere.

Konklusionen er, at bare fordi naboen har et højt dækningsbidrag, kan du sagtens have en bedre indtjening samlet set, og det er vigtigt at huske, at der er mange veje til succes, når man kigger på fraktilanalyserne.

Kvægnøglen Plus

Også i kvægafdelingen arbejder de på at sætte fokus på krav til dækningsbidrag. Her kombineres driftsgrensanalysen fra regnskabet med Kvægnøglen og kommer på den måde frem til det dækningsbidrag, som kvægholdet skal indtjene for at honorere de øvrige omkostninger, der knytter sig til kvægholdet.

”I stedet for blot at konstatere hvor højt dækningsbidraget er på bedriften, vurderer vi det nu direkte i forhold til de aktuelle omkostninger og beregner et krav til dækningsbidrag og til mælkeprisen”, fortæller afdelingschef Louise Foged Kornfelt.

Det er relevant for alle mælkeproducenter, som vil kende sammenhængen mellem deres produktionsresultat og deres bundlinje samt fremstillingsprisen pr. kg. mælk.

”Med Kvægnøglen Plus har vi fokus på både dækningsbidrag og krav til mælkepris. Derfor flytter vi fokus fra kun dækningsbidrag og helt til bundlinjen”, siger Louise Foged Kornfelt.

Alt i én rådgivning

Det kan måske virke uoverskueligt at skulle sætte sig ind i alle de tal, når man samtidig skal drive sin bedrift. Her kan Velas heldigvis hjælpe;

”Vi kan rumme det hele. Vores brede felt af specialister gør, at du kan få rådgivning, uanset hvad dit udgangspunkt er. Der er mange ting, man skal være opmærksom på, men vi kan dække dig ind hele vejen rundt”, fortæller Bo Christiansen.

Én ting er at kigge på tallene, noget andet er at forstå dem. Derfor kan det være en god idé at søge rådgivning.

Vil du have bedre indsigt i din bedrift? Så tøv ikke med at kontakte en Velas rådgiver, som altid er klar til at hjælpe.