SVIN

Få styr på 'svineriet': Undgå afrikansk svinepest

Svinekonsulent
Mobil: 29407088
E-mail: aan@velas.dk

Afrikansk svinepest kan føre til store økonomiske tab, men risikoen kan minimeres ved at holde forrummet rent og respektere zonerne i stalden.

Det kan have fatale konsekvenser for en svineavler at få afrikansk svinepest ind i stalden. Alt for mange landmænd holder kun lige deres forrum nøjagtig rent nok til at møde standarderne, men en enkelt svipser og en laissez faire holdning til hygiejne kan føre sygdom, død og ødelæggelse med sig.

Sådan siger Velas’ svinekonsulent, Anders Peter Andersen. Det skyldes, at afrikansk svinepest smitter ved kontakt. Man skal altså tænke over, hvad man slæber med hjem under støvlerne, hvis man f.eks. har været på jagt i Polen eller Tyskland.

Lidt jord under støvlen kan være inficeret med svinepest og blive båret med ind i stalden, hvis man ikke er helt skarp på de rene og urene zoner, og så kan svinene blive smittet og dø. Og det er ikke en død, man ønsker for selv sin værste fjende.

Stor økonomisk konsekvens

Afrikansk svinepest er en meget smitsom virussygdom hos svin og vildsvin. Den forårsager et voldsomt sygdomsforløb og dødeligheden er høj.

Et smitteudbrud på dansk jord vil ikke bare udrydde en stor del af den danske svinebestand, men også betyde et stop af eksport af svin til lande uden for EU og medføre enorme økonomiske konsekvenser – også for landets samlede økonomi.

Anders Peter Andersen, mener derfor, at det er altafgørende, at landmænd har fokus på forrummet, og at man respekterer ren og uren zone.

”Man kan sige, at man træder et trin ned af hygiejnestigen, når man går fra forrummet til stalden, og netop derfor skal forrummet leve op til en vis standard”, siger Anders Peter Andersen.

Husk, at ’10 sekunders reglen’ ikke holder. Den bredt accepterede ”jeg træder lige lynhurtigt ud for at tænde for gyllepumpen” går altså ikke.

Desuden skal man også være OBS på, hvad og hvem der besøger stalden om natten.

”Man kan forsøgsvis sætte et vildtkamera op ved rampen, eller der hvor I afleverer døde grise uden for stalden. Jeg er overbevist om, at der kommer natlige gæster, som kan bære alverdens sygdomme lidt for tæt på jeres grise”, siger Anders Peter Andersen.

Desuden er der også generelt god grund til at have et rent forrum. Rekrutterer man nye medarbejdere, og det første, de træder ind i, er en svinesti – i overført betydning selvfølgelig – så har de stort set allerede sagt nej til jobbet.
 

Kontakt din konsulent, hvis du er i tvivl om, hvordan du skal forholde dig til afrikansk svinepest, eller hvordan du får strammet op på jeres hygiejne.