Leder

Klima kommer i bankens bøger

Adm. Direktør
Mobil: 29490349
E-mail: jaw@velas.dk

Henover foråret og sommeren har vi sædvanen tro brugt en del tid på at afholde møder med en lang række af de banker, som vi og vores kunder bruger.

På møderne vejrer vi stemningen og forventningen til de danske bedrifters økonomiske situation – både nu og i det kommende år.

Helt overordnet lyder meldingen, at der er gode takter blandt de mange tusinde landbrugskunder, og bankerne er glade for deres landbrugsmæssige engagementer. Som rådgivningsvirksomhed glæder det os naturligvis.

Men møderne er ikke bare en snak om udviklingen i de økonomiske nøgletal rundt om i landet. Vi holder også møderne for, at bankerne kan få et fingerpeg om, hvad vi som rådgivningsvirksomhed ser, der rør sig i landbruget. Samtidig sikrer vi også, at de har den nødvendige forståelse for erhvervet og de rammevilkår, landmændene er pålagt.

Men mødernes output gælder naturligvis begge veje, og på møderne får vi som rådgivningsvirksomhed også en dybere forståelse for det grundlag, der ligger bag en given beslutning i den finansielle sektor.

Eksempelvis melder så godt som alle bankerne, at klima og bæredygtighed er et område, der fylder mere og mere, og som helt sikkert vil blive endnu mere toneangivende for fremtiden. Og når man som landmand er kunde i en given bank i fremtiden, vil det ikke kun være de finansielle nøgletal, der bliver gransket – her vil klimapåvirkning og bæredygtighedstiltag helt sikkert også komme under lup.

På nuværende tidspunkt er meldingen, at bankernes prissætning ikke ændrer sig ud fra et klimaperspektiv. Men der er ingen tvivl om, at det er noget, vi i landbruget skal forholde os til på sigt. Derfor skal også lyde en anbefaling herfra: Som på alle andre områder skal både du selv og din bedrift følge med og udvikle sig løbende – også inden for klima og bæredygtighed. Det kan betale sig – både for jorden og men også for din pengepung.

God sommer og god høst.