Business

Klima på dagsordenen i landbruget

Klimaet forandres overalt i verden, også i Danmark. Den globale temperaturstigning vil få indflydelse på landbrugets fremtidige produktion. Derfor kan du som landmand gøre en forskel ved at tænke klima ind i din fremtidige strategi.

Den globale temperatur stiger
Den globale temperatur har siden 1900- tallet været stigende. En stigning som forudses at forsætte. Temperaturen i Danmark er steget 1,5 grader siden 1873. Hvis udledningen af drivhusgasser fortsætter, vil det i Danmark betyde højere temperaturer, mere regn og flere ekstreme vejrhændelser. Disse konsekvenser vil får stor betydning for landbrugets fremtidige produktionsforhold. Ændringerne i temperaturen vil for eksempel få indflydelse på hvilke afgrøder der kan dyrkes, samt mængden af skadedyr og ukrudt i marken. 

Ved aktivt at mindske udledningen af drivhusgasser har landbruget i fællesskab mulighed for at mindske den globale temperaturstigning, og dermed mindske konsekvenserne heraf. 

Klima på samfundets dagsorden
For at mindske konsekvenserne af den globale temperaturstigning er klima for alvor kommet på samfundets dagsorden. Regeringen har fastsat en målsætning om, at udledningen af drivhusgasser skal reduceres med 70% inden 2030, og derudover er ambitionen fra Landbrug & Fødevarer at have et klimaneutralt fødevareerhverv i 2050. Landbruget er en af de erhvervssektorer, som udleder flest drivhusgasser, og står for omkring 20% af den totale udledning i Danmark. 

Der er allerede stigende fokus på landbrugets udledning af drivhusgasser. Hvor både Arla og Danish Crown har fokus på din bedrifts udledning med tiltag som Arla klimatjek og klimagris. Det er derfor vigtigt, at du som virksomhedsejer overvejer hvilke potentielle tiltag, der kan nedbringe bedriftens udledning af metan, kuldioxid og lattergas. 

Der vil i de kommende år komme krav fra den finansielle sektor om, at landbrugsvirksomhederne har fokus på at mindske udledningen af drivhusgasser, og dette vil også få betydning for bedriftens fremtidige finansieringsmuligheder.

”Mere for mindre”
”Mere for mindre” er en tankegang, som har fokus på en god bundlinje for både økonomi og klima. ”Mere for mindre” handler om at have en effektiv landbrugsproduktion, hvor man ved påvirkning af forskellige indsatsfaktorer har mulighed for at skabe en positiv effekt på både miljø og klima. 

Ved at have fokus på hele bedriften herunder dyrehold, mark, stald og energi, har du som landmand mulighed for at igangsætte forskellige tiltag, der mindsker udledningen af drivhusgasser og samtidig effektivisere din bedrift. Dermed kan du aktivt være med til at fremtidssikre din bedrift

Velas går forrest i rådgivning om klimaløsninger

Klimaet er for alvor kommet på dagsordenen og ved at tilbyde konkret rådgivning om klimavenlige tiltag, er Velas med til at finde løsninger til de udfordringer fremtiden bringer på klimaområdet.