Planteavl

Landmand planlægger den kommende vækstsæson, allerede inden årets høst er i hus

Landmanden Thomas Østergaard er ofte i marken med sin planteavlskonsulent fra Velas.
Planteavlskonsulent
Mobil: 51357507
E-mail: chl@velas.dk

Landmanden Thomas Østergaard driver til dagligt en svineproduktion med 530 søer, fuld slagtesvinproduktion og fem fuldtidsansatte fordelt på fem ejendomme i Midtjylland i både Viborg, Hammel og Ødum. Han har derudover 435 ha bestående primært af standardafgrøder som raps, vårbyg, hvede og rug. Han er hjemmeblander og derfor er målet klart: det gælder om at få mest muligt ud af afgrøderne, for at trække flest mulige foderenheder fra markerne.

Derfor har Thomas Østergaard de seneste år haft en fast aftale gennem hele vækstsæsonen med sin planteavlskonsulent i Velas, Christian Lervad-Bach, for at optimere sit høstudbytte. 

Én af de ting som Thomas har lært, er hvor vigtigt, det er ikke at komme på bagkant med den kommende sæson. Selvom kalenderen kun skriver juni 2021, ved Thomas nu, hvor vigtigt det er at komme i gang med at planlægge den kommende sæson i 2022. Det gør han blandt andet med et ’Før-Høst Tjek’ med sin planteavlsrådgiver. 

”Sammen evaluerer vi på, hvordan tingene er gået og hvad vi skal forsøge at gøre bedre til næste år. Jeg får en masse ekspertviden om blandt andet kemi- og sortvalg”, fortæller Thomas. Det er netop den ekspertviden, som han er så glad for, da han ellers ville være nødsaget til at sætte sig mere ind i den nyeste viden og skiftende lovgivning. 

”For at undgå at bruge en masse tid på at sætte mig ind i nye regler, har jeg valgt at outsource det til Velas”, siger Thomas om sin beslutning. For det er yderst tidskrævende. Tid som er bedre givet ud i marken, da Thomas selv skal agere driftsleder i marken.

Det er vigtigt at være på forkant med den kommende sæson
Hvis man kommer for sent i gang, kan det have store konsekvenser for høsten det efterfølgende år. Det kan eksempelvis resultere i en nedgang af udbyttet fremadrettet og højere kemiomkostninger. Derfor er det nødvendigt at skabe klarhed over, hvor man som landmand skal sætte ind og gøre en ekstra indsats. 

Strategien er altid forskellig fra landmand til landmand og de enkelte bedrifter, men Christian mener, at man også skal huske på, at vejret er en væsentlig spiller. Derfor er det en klar opfordring, at man som landmand reagerer hurtigt.


Thomas Østergaard foran sine staldbygninger på gården i Viborg.

I år er det særligt græsproblematikker, der fylder hos Thomas. Det er primært almindeligt og italiensk rajgræs, der er dominerende. Men i år er der set overraskende mange væselhaler, noget som landmændene mod nord ellers plejer at være mere forskånet for ifølge Christian. Det skal de sammen lave en plan for at bremse til ’Før-Høst Tjek’ i midt juni.

”Sammen med landmanden ligger vi en strategi i midt juni, for hvordan den kommende sæson skal se ud. Vi snakker blandt andet sortvalg, strategi for halmhåndtering og jordbehandlingsstrategi. Samtidigt følger vi også op på tiltag fra sidste år. Hvad fungerede og hvad fungerede knap så godt?”, fortæller planteavlskonsulent Christian. 

Men for ikke at komme på bagkant, er det også vigtigt at tænke innovativt og forny status quo. 

”Vi forsøger hvert år med forskellige tiltag for hele tiden at optimere markdriften. I år igangsætter vi eksempelvis et forsøg med mellemafgrøder. Jeg er ikke sikker på, at det var et forsøg, jeg selv turde kaste mig ud i, hvis ikke jeg havde Christians inputs og viden at trække på”, fortæller den midtjyske svineproducent afslutningsvis.