Miljø & Natur

Med miljøledelse kan du opnå miljømæssige og driftsøkonomiske fordele

En plan over miljøledelse er lovpligtig pr. 1. februar 2021

Har du et husdyrbrug, der er godkendt til flere end 750 stipladser til årssøer, flere end 2000 stipladser til slagtesvin eller flere end 40.000 stipladser til fjerkræ, er det på tide at få styr på miljøledelse.

Udover at leve op til et lovkrav kan arbejdet med miljøledelse også bidrage til besparelser på bedriften for husdyrbrug. Besparelser som kan mærkes på bundlinjen.

Velas tilbyder at stå for miljøledelsen, så du som landmand nemt og enkelt kan overholde kravene til dokumentation. Med et fast årligt abonnement får du en samlet løsning til miljøledelse. Din miljøkonsulent er tovholder og sørger for at overholde deadlines, opdatere dokumentationen og kontakte kommunen.

”Fordelen ved at indgå en aftale med os er, at vi sørger for at du kommer i mål med den årlige afrapportering. I samarbejde med landmanden indhenter vi alle informationer, som vi samler i en rapport og sender til kommunen”, fortæller miljøkonsulent Ina Maria Hansson og fortsætter:

”Det kan både være store og små tiltag, men det er vigtigt at have styr på sine indsatser og få indsendt dokumentationen rettidigt”.

Du er omfattet af kravet til miljøledelse, hvis dit husdyrbrug er godkendt til en af følgende:

  • 750 stipladser til årssøer
  • Flere end 2000 stipladser til fedesvin
  • Flere end 40.000 stipladser til fjerkræ

Få sparring omkring din miljøledelse

Miljørapporten har fokus på den enkelte bedrift og beskriver, hvor det giver mening at sætte ind. Det kan eksempelvis være en pumpe, der med fordel skal skiftes eller andre forslag til at reducere energi-, vand- eller råvareforbrug.

Rapporten skal også indeholde oplæringsmateriale til nye medarbejdere og en beredskabsplan til at forebygge uheld og håndtere uventede hændelser.

Det kan virke som et stort projekt, men rapporten kan også bruges i andre sammenhænge, vurderer Ina Maria Hansson.

”Man kan vælge at bruge den overfor nye medarbejder, tage den med i banken eller til forsikringsselskabet. Rapporten signalerer, at man har tænkt over tingene og har styr på sine miljøforhold”, fortæller Ina Maria Hansson.

Undgå bøder og minimer tilsynsbesøg

Derudover er det også et faktum, at man kan få en bøde, hvis man ikke lever op til kravene til miljøledelse.

”Det kan være omfattende at holde styr på dokumentationen og tidsfrister osv., og derfor anbefaler vi helt klart, at man får en konsulent til at hjælpe”, siger Ina Maria Hansson og fortsætter;

”Vi påtager os ansvaret for tidsfrister og dokumentation, så du kan bruge tiden, hvor det giver mening”.

Derudover er en gennemarbejdet miljørapport også en god investering til fremtiden.

”Kommunerne kigger også på miljøledelse ved et miljøtilsyn, og har man et dokument, der kan være med til at give en lavere samlet miljøscore, så er der mulighed for at minimere antallet af kommunale miljøtilsyn”, slutter Ina Maria Hansson.