Miljø & Natur

NaturTjek øger biodiversiteten hos landmandspar i Fredericia

Hanne Juncher Fris gennemgår sammen med landmandspar naturen på deres ejendom i Fredericia.
Jagt- og naturplejekonsulent
Mobil: 30364741
E-mail: hjk@velas.dk

Landmandspar ønsker at fremme biodiversiteten og skabe en naturoase blandt 350 hektar solceller og de er langt fra de eneste.

Landmandsparret Else Røy og Ole Kristensen havde et ønske om at gøre endnu mere for naturen på deres landejendom i Fredericia. Deres ejendom kan i nær fremtid potentielt blive omringet af 350 hektar solceller og derfor havde de et ønske om, at skabe en naturoase midt i det hele på naturens præmisser. 


Hanne Juncher Fris (t.h.) gennemgår naturen omkring Else Røy og Ole Kristensens ejendom i Fredericia.

Parret gør allerede en del for at fremme biodiversiteten og bevare naturen på deres ejendom, men de manglede inspiration og konkrete inputs til overskuelige tiltag, som de kunne igangsætte i naturens interesse. Derfor kontaktede Else Røy og Ole Kristensen naturplejekonsulent Hanne Juncher Fris hos Velas og bestilte et såkaldt ’NaturTjek’. 
”Mange gør allerede meget for naturen og dyrelivet i forvejen, men ønsker konkrete redskaber og nye vinkler til den natur, som der allerede er. Og det får man med vores NaturTjek”, siger Hanne Juncher Fris.

Selvom et NaturTjek tager udgangspunkt i den eksisterende natur, udfordrer konsulenterne samtidigt kunden med det de kalder ’Den vilde idé’. Formålet er at plante et frø hos kunden, der udfordrer status quo med nye perspektiver, som ikke tidligere er overvejet.

Hvad er et NaturTjek?

Et NaturTjek har til formål at give landmændene læring om den eksisterende natur omkring dem. Velas tager udgangspunkt i den natur, der er hos jer gennem et indledende besøg. Derefter udpeges relevante fokusområder og konkrete handlingsplaner ud fra jeres ønsker for ejendommen i en gennemarbejdet rapport.

Ikke nok med at et NaturTjek sætter fokus på muligheder for at bevare naturen og fremme biodiversiteten på ejendommen, så gavner det også bundlinjen, da vi ofte skal gøre mindre og give naturen plads.


Fokus på biodiversiteten er fremtiden

Else og Ole er dog langt fra de eneste, som har et ønske om at gøre endnu mere for naturen og biodiversiteten på deres ejendom.
 
"Vi oplever lige nu en markant øget efterspørgsel efter et NaturTjek blandt vores kunder”, fortæller Hanne og fortsætter; ”Derfor har vi i Velas valgt at opruste teamet, så vi kan tilgodese den øgede efterspørgsel”.
 
Ifølge naturplejekonsulenten er det øgede fokus på biodiversitet og naturen også kommet for at blive. Det kræver derfor også en graduering af NaturTjekket, så det favner flere forskellige type kunder med forskellige behov.
 

Fire typer af NaturTjek:

  1. NaturTjek naturliv på landet: Et besøg på ejendommen som munder ud i en oversigtsrapport med anbefalinger. Tiltænkt de som flytter fra by til land/små landbrug på maks 10 ha. Pris: 3.000 kr.
  2. NaturTjek Landbrug: Giver et indblik i hvilke konkrete naturværdier, der er på ejendommen og anbefalinger til forbedringer. Særligt tiltænkt mindre produktionslandbrug med dyrehold, grøntsags- eller frugtproduktion/direkte salg af produkter. Pris: 5.000 kr.
  3. Klassisk NaturTjek: Indeholder en udførlig rapport med 5 fokusområder og konkrete handlingsplaner. Pris: 10.000 kr. 
  4. NaturTjek for virksomheder: For virksomheder der vil gøre en forskel, der hvor de er med en målrettet indsats. Pris: Aftales individuelt.