Planteavl

NemMark: Deltidslandmandens redskab til en enklere hverdag

Med Velas NemMark får deltidslandmænd nemt, hurtigt og billigt lavet deres mark- og gødningsplan og indsendt deres Fællesskema.  

En deltidslandmands omkostning til planteavlsrådgivning kan ofte være stor pr. ha, da han ofte har få hektar at dele regningen ud på. Derfor har Velas lavet fastpris-produktet NemMark, hvor planteavlskonsulenterne hjælper landmanden med bl.a. mark- og gødningsplan til en fast pris.

Mange landmænd tror, at prisen løber løbsk, hvis de henvender sig til en rådgivningsvirksomhed, men hos Velas er det slet ikke tilfældet.

”Velas har kigget på, hvordan vi kan imødekomme landmænd med færre hektar. Vi kan ikke lave timelønnen om, men vi kan forenkle det og dermed gøre det billigere”, siger planteavlskonsulent Hanne Pontoppidan.

Digitalisering og effektivisering

Processen effektiviseres ved, at landmanden derhjemme udfylder et oplysningsskema, der kan udskrives fra MarkOnline. I det kan landmanden udfylde det kommende års afgrøder, husdyr mm og tilføje kommentarer om f.eks. indkøbt gødning. Og han kan gøre det, lige når det passer ham.

På samme måde som konsulenten hos Velas kan kigge på skemaet, når der er tid. Gevinst for begge parter og en effektivisering af tiden brugt på arbejdet.

”Fordi vi kan kigge på skemaerne, når der lige er et ledigt øjeblik og ikke skal booke et møde med landmanden ind i vores kalender, kan vi spare en del tid, og den tid der er sparet, er omkostninger, der er sparet. Altså overføres effektiviseringsgevinsten fra os til landmanden på Velas NemMark”, siger Hanne Pontoppidan.

Større behov for gødningsplaner

Flere ejere af små ejendomme har modtaget et brev fra Landbrugsstyrelsen om, at de er pligtige til at tilmelde sig ’Register for gødningsregnskab’. Nye regler giver også større mulighed for, at flere mindre ejendomme frivilligt kan tilmelde sig registeret.

Hvis man er tilmeldt ’Register for gødningsregnskab’, får man mulighed for at købe afgiftsfri gødning, men til gengæld skal man udarbejde og indberette både gødningsplan og gødningsregnskab. Dette behov kan NemMark opfylde.

Tid – en knap ressource

Hvad der tager en time eller to for konsulenten hos Velas, kan tage en hel weekend for den enkelte landmand.

”Man kan godt lave gødningsplanen selv og indsende Fællesskemaet, hvor der søges om det, der tidligere hed hektarstøtte og nu hedder grundbetaling. Men når man ikke gør det til daglig, kan det tage meget lang tid. Tid er typisk en mangelvare for deltidslandmanden, og derfor aflaster vi landmanden, når vi overtager opgaven”, siger Hanne Pontoppidan.

NemMark er landmandens sikkerhed for at tingene er i orden, og med i prisen er også telefonrådgivning.

”Vi er aldrig længere væk end en mail eller et opkald”, slutter Hanne Pontoppidan.

Læs mere om Velas NemMark her.