Økonomi & Regnskab

Nyt sammenlagt menighedsråd fornyer arbejdsgange for at skabe mere tid til lokalsamfundet

Formand Gert Primdahl, kasserer Birgitte Birgitte Børsting Kaastrup og afdelingsleder i Velas på Aars kontoret Anette Finderup foran Selde kirke.

Selde-Åsted og Junget-Thorum sogne i Skive Kommune er netop blevet sammenlagt til ét menighedsråd. Og det har givet anledning til at forny de gamle arbejdsgange i håbet om at skabe mere tid til det kirkelige liv.

I dag fylder det administrative arbejde hos menighedsrådene i sådan en grad, at det efterhånden næsten fylder mere end kirkelivet selv. 

”Det er blevet langt mere kompliceret at sidde i menighedsrådet i dag. Det kræver en masse viden, som menig mand ikke har forstand på”, siger kasserer i det nydannede menighedsråd Birgitte Børsting Kaastrup. Birgitte fortæller, at kompleksiteten er øget markant de seneste år, da der stilles flere og flere krav i forhold til blandt andet digitalisering, GDPR og regnskabssystem. 

Mere tid til det kirkelige liv
Ved sammenlægningen af de tidligere to menighedsråd besluttede Selde-Åsted-Junget-Thorum menighedsråd sig derfor for at hyre rådgivningsselskabet Velas til at hjælpe med at samle de to kirkekasser og fremadrettet stå for regnskabet, budget, betale regninger og løn. Det har skabt tid til det, der virkelig betyder noget – det kirkelige liv i lokalsamfundet.

”Tidligere har vi haft en enkeltmandsvirksomhed til at stå for vores regnskab, men det tør vi ikke længere, da der simpelthen har været for meget usikkerhed forbundet med det. Derfor valgte vi Velas, som har en hel afdeling dedikeret til regnskaber for kirkekasser” fortæller formand i menighedsrådet Gert Primdahl. 

”Vi har fået mere tid og overskud til at afholde flere arrangementer i de lokale sogne. Vi har blandt andet herrefrokost, mandagskaffe den første mandag i måneden og strikkeklub hver anden onsdag”, fortæller Birgitte Børsting Kaastrup. Det er til stor gavn for borgerne, der vil dyrke det lokale fællesskab og samhørigheden. Et behov som menigheden oplever kun at være vokset i denne corona-tid.

Kompleksiteten i menighedsrådene hæmmer den fremtidige udvikling
Gert Primdahl understreger, at det er en nødvendighed at gøre arbejdet i menighedsrådene enklere eksempelvis ved at få ekstern hjælp til det administrative arbejde.

”Arbejdet i menighedsrådene er blevet meget komplekst og det er én af grundende til, at det er svært at finde folk, der er villige til at stille op, sammenholdt med at indbyggertallene i de mange små lokale sogne også reduceres betydeligt”, fortæller Gert Primdahl. Gert sidder på sin 6. periode og Birgitte på sin 5. periode og der er ikke just rift om pladserne, fortæller de.

Netop derfor giver en sammenlægning af menighedsrådene også god mening. Og Selde-Åsted-Junget-Thorum menighedsråd er langt fra de eneste, som har valgt at blive sammenlagt med nabosognene. En tendens der er kommet for at blive ifølge Anette Finderup afdelingsleder i Velas på Aars kontoret.

”Vi vil se flere sammenlægninger i fremtiden, da der er mange fordele dels administrativt men også for lokalmiljøet”, fortæller Anette Finderup. 

Ifølge Gert har de ikke fortrudt prioriteringen i at udlicitere det tunge administrative arbejde én eneste gang.

”Vi skal huske på, at det her er frivilligt arbejde og hvis vi ikke fik hjælp til regnskabet, vil særligt kasser posten blive alt for krævende. Det kan vi simpelthen ikke byde nogen”, siger Gert Primdahl afslutningsvis.

Få mere tid til menighedsrådsarbejdet

Læs mere om, hvordan Velas kan hjælpe kirkekasser her.