Miljø & Natur

Nytænkning af jordfordeling gavner både landmænd og naturen

Se med da vi tog på markvandring i As Vig-området.
Natur- og Miljøkonsulent
Mobil: 22944111
E-mail: mak@velas.dk

Med et projekt ved As Vig på Juelsmindehalvøen, ønsker Velas, Østjysk Landboforening og Hedensted Kommune i samarbejde med lodsejerne at nytænke den nuværende fordeling af jordstykkerne til gavn for både landmænd, naturen, dyrelivet og de lokale beboere. 

”Projektet om multifunktionel jordfordeling handler om, at lodsejerne skal kunne se nye måder at udvikle deres bedrift på via en jordfordeling. De kan frivilligt via køb, salg og bytte af jordarealer samle markerne og opnå en bedre drift. Målet er at finde arealer, der kan tages ud af drift og udvikles til natur- og vådområder”, fortæller Maja Klaaborg Jensen, natur- og miljøkonsulent i Velas. 

Men sådan et projekt kræver nye måder at samarbejde på, da det er afgørende at inddrage de lokale lodsejere fra projektets start for at skabe lokalt ejerskab og engagement. 

”Vi går meget op i at få lodsejerne i tale og inddrage dem tidligt i processen for at afdække deres interesser. Vi ønsker med processen at skabe lokal forankring, som er vigtig for at kunne sikre holdbare løsninger for fremtiden”, siger Maja Klaaborg Jensen og fortsætter: ”Det er en vigtig proces, som også adskiller sig markant fra andre kommunale projekter”.  

Derfor har projektet inviteret til fem markvandringer i april og maj i As Vig-området netop for at skabe en god dialog og inddrage lodsejerne fra start. 


Der var høj sol ved den tredje markvandring i projektet omkring afgræsning og natur.

Velas var med til markvandringen, som omhandlede afgræsning og naturpleje. 10 lokale lodsejere var mødt op i det gode vejr omkring Rårup Å. De drøftede blandt andet forudsætningerne for afgræsning, jagtmuligheder, bekæmpelse af mårhund på tværs af skel, mulighed for gangstier for de lokale, men også vigtigheden af ro på arealerne for at værne om dyrelivet. 

”Der er rigtig mange forskellige interesser for områdets fremtidige anvendelse og det understreger blot vigtigheden af en god og åben dialog helt fra start”, fortæller jagt- og naturplejekonsulent i Velas Hanne Juncher Fris. 

En af de lokale lodsejere som deltog og var vært for markvandringen var Flemming Andersen. Han er med i projektet omkring multifunktionel jordfordeling for at bevare naturen og forbedre dyrelivet. 

”Jeg ville ærgre mig, hvis vi ikke vi får gjort noget, fordi vi i løbet af kort tid ikke vil se andet end rørskov og pilekrat her. Og det vil jeg ærgre mig helt vildt over”, fortæller Flemming Andersen.
Se videoen og høre mere om projektet.

Østjysk Landboforening, Hedensted Kommune og Velas står bag projektet.