PLANTEAVL

Øg jordens frugtbarhed og stabiliser udbyttet et niveau højere

Økologirådgiver
Mobil: 29995727
E-mail: bej@velas.dk

Et højt og stabilt høstresultat afhænger ikke kun af f.eks. forfrugt, jordtype eller vind og vejr. Med et klima i forandring bliver det tydeligt, at jordens kondition har meget stor, hvis ikke størst, betydning.

De senere års ekstreme klimaudsving med alt fra sommertørke til våde og oversvømmede marker tydeliggør, at hovedproblemet ofte er et meget lavt kulstofindhold.

Jorde med lavt kulstofindhold har ringe struktur/lille bæreevne for maskiner, er livløse og holder på meget lidt vand og næringsstoffer. Dårlig struktur gør det svært for rødder at komme i dybden og store nedbørshændelser kan ikke trænge i jorden med overfladisk afstrømning og erosion samt vandfyldte lavninger til følge.

Det resulterer i varierende udbytter, og den negative spiral skal brydes.

Den primære løsning er at dyrke to hovedafgrøder hvert år, som begge prioriteres højt - både første- (den under-såede efterafgrøde) og anden hovedafgrøde (salgsafgrøden).

Resultatet er en mere frugtbar jord, som vil kunne udbyttestabilisere under de varierende klimaforhold, mener Økologrådgiver Bendt Jensen.

En frugtbar jord er levende

Måden vi dyrker jorden på, har stor indflydelse på dens kvalitet. Færdsel med tunge maskiner på den forkerte tid af året, intensiv jordbearbejdning og ensidig dyrkning af afgrøder (monokultur) dræner jorden for kulstof.

En kulstofrig jord forbedrer strukturen i jorden og kan eksempelvis betyde nemmere jordbearbejdning, en forbedret evne til at yde under varierende klimaforhold og dannelse af en sund bakterie- og svampeflora, samt opformering af regnorme.

En levende jord er rig på næringsstoffer, som hurtigt kan stilles til rådighed for salgsafgrøden. Det betyder eksempelvis, at man uden væsentlig udbyttenedgang kan udsætte forårsudbringningen af gylle, til jorden reelt er tjenlig til færdsel med gyllevogn.

”Et godt kendskab til forholdene i jorden samt de faktorer der påvirker disse, er derfor altafgørende for at sikre et sundt vækstmedie, der sikrer et stabilt udbytte år efter år. På den lange bane, vil en frugtbar jord kunne mærkes på bundlinjen”, fortæller Bendt Jensen.

Dyrk to årlige hovedafgrøder

Bendt Jensen mener, at nøglen til at producere så meget organisk stof som muligt er at holde jorden dækket med diverse grønne afgrøder hele året rundt. Bendt Jensen fortæller, at hvis efterafgrøderne er under-sået hovedafgrøderne, vil man kunne undgå, at marken ligger uden aktive rødder i halvanden måned efter høsten af hovedafgrøderne. Og der er meget at vinde, netop fordi det sker i de solrige sommermåneder med lange dage.

”Hvis vi holder jorden bevokset hele året, vil vi få fanget mere kuldioxid fra luften og få det ned i jorden som organisk stof, hvor det hører hjemme og vil gøre uvurderlig gavn. Sidegevinsten er, at der fjernes CO2 fra luften”, forklarer Bendt Jensen.

Landbruget kan derfor være med til at afhjælpe klimakrisen, samtidigt med at landmanden får et større og mere stabilt udbytte.

Sådan øger du jordens frugtbarhed

Bendt Jensen har forsøgt at koge sin viden på området ned til fem konkrete råd til, hvordan man kan forøge jordens kulstofindhold og dermed frugtbarheden.

  1. Lad jorden være dækket af levende planter året rundt ved at under-så efterafgrøderne i hovedafgrøderne.
  2. Brug kun den jordbearbejdning i den intensitet, der er nødvendig. Lav evt. ændringer i sædskiftet, så behovet bliver mindre.
  3. Undgå at bruge for tunge maskiner på de forkerte tider af året. Også her kan man med ændringer i sædskiftet gøre det lettere at nå arbejdet på færre marker på de bedste tidspunkter
  4. Sørg for at der i sædskiftet og efterafgrøderne er komponenter med meget dybe rødder
  5. Skab diversitet i efter- og hovedafgrøderne, da det giver en større opbygning af kulstof i jorden. Samdyrkning af flere arter er bedre end afgrøder i monokultur.

Ønsker du at blive klogere på betydningen af jordens frugtbarhed og hvilke muligheder du som økolog har for at øge jordfrugtbarheden? Få inspiration og sparring i Velas’ ERFA-gruppe om Jordens Frugtbarhed.

Læs mere og tilmeld dig her: https://velas.dk/erfa-grupper/erfa-grupper-oekologi/erfa-jordens-frugtbarhed