MILJØ & NATUR

Opbakning til at udvikle lokalområdet ved As Vig

Natur- og Miljøkonsulent
Mobil: 22944111
E-mail: mak@velas.dk

To møder med lodsejere på Juelsminde halvøen har givet grønt lys til at søge finansiering til et projekt, der skal udvikle lokalområdet.

"Hvis vi går sammen i et projekt om multifunktionel jordfordeling, kan vi løse flere udfordringer på én gang. Vi kan fordele jord, vi kan anlægge nye stier, og vi kan arbejde på at forhindre de store oversvømmelser, vi tidligere har set i sommerhusområdet ved As Vig. Hvis I går ind i projektet, har I mulighed for at være med til at udvikle jeres lokalområde i den retning, I ønsker. Det er helt frivilligt, om I vil være med, og vi har ikke en færdig plan, vi kan navigere efter. Den skal I være med til at udarbejde".

Sådan sagde formand for Østjysk Landboforening, Henrik Nielsen, da han bød velkommen til det ene af to lodsejermøder, som blev holdt den 7. og 8. oktober i As Forsamlingshus. Overskriften for begge møder var at afklare, om der var opbakning til et projekt om multifunktionel jordfordeling, som kombinerer landbrugsdrift med blandt andet klimatilpasning, friluftsliv og biodiversitet.

Næste skridt er finansiering

Bag projektet står Østjysk Landboforening, Hedensted Kommune og rådgivningsselskabet Velas, som i fællesskab havde inviteret områdets lodsejere til møde. Godt 60 var mødt op.

"På begge møder har vi fået lodsejernes opbakning til projektet, og næste step er at søge midler hos Landbrugsstyrelsen. Et af kravene for at få finansieret multifunktionel jordfordeling er netop, at områdets lodsejere bakker op og kan se sig selv i projektet. Det har været to rigtig gode møder med mange spørgsmål og kommentarer, hvor vi er blevet klogere på områdets kulturhistorie, landskabets udvikling og de udfordringer og muligheder for udvikling, der er i dag", fortæller projektleder Maja Klaaborg fra Velas og fortsætter:

"Sammen med lodsejerne skal vi overveje, om vi kan bruge jorden anderledes. Måske har en lodsejer et vådt og dårligt jordareal, han gerne vil af med. Det kan kommunen måske bruge til vandparkering. Vi skal se jordstykkerne som et puslespil, hvor lodsejerne skal være drivkraften i at få lagt brikkerne rigtig", slutter hun.

Regeringen har afsat 150 millioner kroner til multifunktionel jordfordeling i forbindelse med Tørkepakken i 2018. Fristen for at søge midler til projektet er den 31. oktober.