Jura

Vælg selv din hjælpende hånd, når alderen topper

Med en fremtidsfuldmagt kan du undgå, at det bliver nødvendigt med en værge til at hjælpe dig med økonomien og de personlige forhold.

Danskernes middellevetid stiger hvert år. Ifølge Danmarks Statistik er middellevetiden for mænd nu på 79,3 år og for kvinder 83,2 år.

Vi bliver med andre ord ældre og ældre. Det er som udgangspunkt godt, men i kølvandet følger, at flere og flere bliver ramt af demens, Alzheimer eller andre sygdomme, der medfører, at vi ikke længere er i stand til at klare os selv.

Vi får i højere grad brug for hjælp til at klare økonomiske forhold - alt lige fra betaling af de løbende regninger til tungere opgaver som fx salg af ejendommen.

Tilsvarende gør sig gældende for de personlige forhold, fx spørgsmålet om, hvilket plejehjem, man skal på, eller om det er i orden at sætte en GPS i uret, så de pårørende eller plejepersonalet kan finde én, hvis man er blevet væk på en gåtur.

Som oftest opstår behovet for hjælp hos de ældre, men også yngre mennesker kan ende i den situation, fx som følge af en ulykke, en hjerneblødning eller andre sygdomme.

Bliv tryg

Det kan få fatale følger, hvis der ikke er nogen, der kan træffe beslutningerne for én, ikke mindst hvis man har en bedrift eller anden erhvervsvirksomhed, der skal passes.

Alle bør derfor oprette en fremtidsfuldmagt. Inden det er blevet for sent!

Kun på den måde vælger du selv, hvem der skal træffe de vigtige beslutninger om din økonomi og personlige forhold, når du ikke længere selv er i stand til det. Samtidigt sikrer du også, at dine pårørende ikke skal gennem en særdeles langvarig ansøgningsproces om beskikkelse af en værge.

Det giver tryghed for både dig selv og dine pårørende.