Leder

Vi er fælles om fællesskabet

Adm. Direktør
Mobil: 29490349
E-mail: jaw@velas.dk

Livet er ikke en dans på roser.

Sådan lyder det velkendte ordsprog, der især må siges at ramme plet, når man taler om 2020, som vi inden længe træder ud af.

Snarere må året vel næsten betegnes som lidt af et forhindringsløb, hvor vi især i dansk landbrug har måttet overkomme den ene dårligdom efter den anden i form af alt fra afrikansk svinepests hastige indtog i Tyskland, flere nationale og regionale nedlukninger som følge af Covid-19 og ikke mindst regeringens klart ulovlige angreb på et helt minkerhverv.

På trods af, at vi alle gerne havde været disse forhindringer foruden, så har det også vist den altoverskyggende styrke, vi kan være stolte af i dansk landbrug. For selvom vi i det daglige kan være uenige om penselstrøg og detaljer, så er vi alle enige om det overordnede billede – nemlig at vi skal stå sammen og værne om det fællesskab, der er mellem landmænd, organisationer og ikke mindst de mange virksomheder i erhvervet.

Det kan hverken politiske partier eller statsoverhoveder tage fra os.

Velas’ medarbejdere går langt for landmanden

I midten af marts vågnede vi alle til en ny virkelighed, hvor Covid-19 var blevet så stor en trussel for den danske folkesundhed, at landet måtte lukkes ned.

Men selvom vi er en stor virksomhed, så tog det ikke mange timer fra Mette Frederiksens første pressemøde, førend vi havde udstukket nye retningslinjer, og alle medarbejdere fik tilbud om at tage IT-udstyr med hjem til deres hjemmearbejdspladser. Vi har løbende i tråd med regeringens udmeldinger skærpet vores retningslinjer, og vi har iværksat en lang række tiltag for, at både medarbejdere og kunder kan føle sig sikre, når de møder ind i Velas’ mange huse.

Og der skal ikke herske tvivl om, at Coronaen har fået os til at rykke sammen i bussen – i overført betydning naturligvis. Velas’ medarbejdere har under nedlukningen vist, at de brænder for at hjælpe vores landmænd, og alle medarbejdere har gjort alt, hvad de kan, for at landmændene lykkes i denne tid - uagtet Corona eller ej. Det er stort, og det glæder jeg mig naturligvis over som direktør.  

Minkavlerne skal løftes

Man kan heller ikke komme udenom, at 2020 har været udgangspunktet for – set med vores øjne - en af de største politiske skandaler i nyere tid, nemlig nedlukningen af minkerhvervet.

Jeg vil ikke dvæle ved den politiske proces, og jeg vil undlade at påpege de eklatante fejl, der fra politisk hold er begået i denne ombæring.

Men jeg vil derimod give minkavlerne, deres familier og deres ansatte min dybfølte sympati. Det er tragisk, når tæppet i løbet af et enkelt pressemøde bliver revet væk under sit levebrød, livsværk og ikke mindst identitet.

I Velas gør vi alt, hvad vi kan for at hjælpe vores egne minkkunder såvel som deres øvrige kolleger i erhvervet. Kort tid efter Mette Frederiksens udmelding på pressemødet den 4. november, nedsatte vi et team, der siden da har arbejdet benhårdt på at hjælpe avlerne med at kortlægge de økonomiske, juridiske og ikke mindst menneskelige konsekvenser ved forløbet.

Vi er overbeviste om, at vi ved fælles hjælp kan komme bedst muligt videre.

Indtil videre er der bare at sige god jul og godt nytår. Forhåbentlig bliver 2021 et mere overkommeligt et af slagsen.